Učitavanje u toku...

Pakovanja pošiljaka

NovostiComments are off for this post.

Više detalja o načinu pripreme pošiljke

Pošiljalac je u obavezi da pošiljku zapakuje tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i zaposlene koji rukuju sa pošiljkom. Takođe, pošiljalac je odgovoran za adekvatno pakovanje pošiljke.

Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

Pod pakovanjem pošiljke podrazumeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu radi sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja, od trenutka prijema do uručenja.

Za pakovanje pošiljaka koristi se odgovarajuća ambalaža (omoti – koverte, providne folije, kutije, sanduci i dr.), koja mora odgovarati vrsti, prirodi, sadržini, obliku, veličini, masi i vrednosti predmetne pošiljke.

Određeni predmeti i materije treba da budu upakovani na sledeći način:

  1. Predmeti od stakla i plastike i ostali lomljivi predmeti treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom (stiropor, tvrdi sunđer, pucketava zaštitna folija i dr., u zavisnosti od sadržaja) i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju. Adekvatno pakovanje treba da bude takvo da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, bilo između predmeta i zidova kutije i da se obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu.
  2. Tečnosti treba da budu zatvorene u posude koje ne propuštaju tečnosti. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori.
  3. Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i sl.) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.
  4. Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (kutiju, vreću) od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona. Ove posude moraju biti stavljene u čvrstu kutiju, izrađenu od drveta, lima, plastike i sl., a prostor između kutija se mora ispuniti piljevinom ili nekom drugom zaštitnom upijajućom materijom.

Pošiljalac svojim potpisom na prijemnom obrascu u polju „potpis pošiljaoca“ potvrđuje da je upoznat sa uslovima pružanja usluge i da odgovara za adekvatno pakovanje pošiljke.

Zabranjeno za prenos – zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:

  1. metalni novac, papirne novčanice, ili bilo kakve hartije od vrednosti na donosioca, menice, putničke čekove;
  2. platinu, zlato ili srebro, obrađeno ili ne, drago kamenje, nakit ili druge dragocene predmete;
  3. eksplozivne, zapaljive ili radioaktivne materije i druge opasne materije.
Top